Aktiv Coaching

«Hemmeligheten bak
suksess er alltid å ville
noe mer.»

 Ledercoaching – jobbcoaching

Bestill gratis prøvesamtale

Vil du:

utvikle deg som leder/medarbeider?

finne din plass og rolle som leder/medarbeider?

kommunisere tydelig og sette grenser?

-

være løsnings- og handlingsfokusert?

ha fokus på det som motiverer og inspirerer?

ha en god balanse mellom jobb og privatliv?

DET ER IKKE TVIL  om at det å sitte i en lederrolle til tider er svært krevende. For å lykkes må lederen kunne motivere og ivareta seg selv, men også sine kolleger og medarbeidere. Dette stiller store krav til psykologiske og mellommenneskelige ferdigheter. 

Individuell coaching oppleves som svært god mestringsstøtte for lederen. Ved siden av å stille gode og effektive spørsmål vil alternative verktøy, ideer og råd bli gitt, der det er hensiktsmessig.  Ferdighetstrening er en viktig del av coachingen.

Gjennom coaching fokuserer vi på det som er nå og hva som er ønsket situasjon i fremtiden. Vi har fokus på muligheter, hvilke løsningsalternativer som finnes og hva som er best for deg. Gjennom coaching får du muligheten til prøving og feiling i trygge omgivelse.


Små skritt – store endringer!

Renate Hægeland er Aktiv Coaching.
Les mer om henne her.

porn porn