Aktiv Coaching

Ser du ikke
veien videre?

 Aktiv Coaching kan være din veileder.

Coaching

Coaching defineres som en kreativ og tankevekkende prosess der man inspireres til å ta i bruk egne ressurser for å nå personlige eller profesjonelle mål.

Coaching har som mål å øke andres evne til prestasjon og læring. «Innsikt gir utsikt» - det innebærer at vi arbeider med bevisstgjøring om hvor du er i dag, hvorfor du er der du er. Det neste skrittet er å finne ut hva du ønsker å oppnå og hvordan du kan komme dit. Det innebærer å gi tilbakemelding, stille effektive spørsmål, motivere mm. Coaching er en form for hjelp til selvhjelp gjennom dynamisk interaksjon, og er ikke basert på en enveis strøm av dirigering og instruering.

Les mer på icfnorge.no og thecoaches.com.

porn porn