Aktiv Coaching

Co-active coaching

Co-active coaching er utviklet i USA av The Coaches Training Institute (CTI). CTI startet opp i 1992 og er i dag en av de ledende i USA på utdanning av coacher. CTI utdanner også coacher i England, Norge, Spania og Japan.

Co-active's filosofi er at et hvert menneske er naturlig ressursfullt, kreativt og helt, og har alle svarene selv til alle de utfordringene de står overfor. Coachens oppgave er å lytte, utfordre og oppmuntre til å finne frem til disse svarene, i stedet for å informere og gi råd.

Coaching handler om å oppdage alle mulighetene, komme forbi ”skulle ha gjort” stadiet og andre ting i livet som hindrer og distraherer fra å leve det livet man vil enten på jobb og/eller privat. Coaching gir muligheten til å gi slipp på inngrodde sannheter og komme der hvor man ser mulighetene. Co-activ coaching henvender seg til ”hele” mennesket, fordi hva du opplever på jobb påvirker privatlivet og omvendt. Mennesket er helt. Coachingen tar utgangspunkt i her og nå og fremover, dvs mot de mål du ønsker å nå for deg. 

Det er den som blir coachet som bestemmer agendaen for coachingen. Coachingen er fokuser mot å oppnå de målene og resultatene den som blir coachet ønsker.

The Coaches Training Institute (CTI) www.thecoaches.com.

porn porn