Aktiv Coaching

Prosessen

Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet prosess mellom og  har hovedfokus på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid i et gitt tidsperspektiv.

Tillit mellom partene er avgjørende for å lykkes.  Coachen har fokus på den som blir coachet.  Det er avgjørende at den som blir coachet har full tillit til å coachen ikke har en egen agenda, men står på for at den som blir coachet lykkes. Coaching/utviklingsprosessen bidrar til ny læring, utvikling og prestasjon.

Coachens hovedoppgave er å tilrettelegge en best mulig coaching- og utviklingsprosess. Den som blir coachet forplikter seg til å ta ansvar for sin egen utvikling, endring og vekst i denne prosessen.

Coaching- og utviklingsprosessen har til hensikt å skape større bevissthet i forhold til egen situasjon, egne behov, verdier, evner og ferdigheter. På områder som avviker fra det man ønsker, setter man fokus på muligheter, ressurser og læring og skape et grunnlag for aktive handlinger.

Struktur:

  • En- til-en coaching med gode spørsmål, øvelser og oppgaver i mellom møtene. 
  • Varighet: 10 ganger av ca 1 times varighet over ca 3-6 mnd. 
  • Support på e-post og telefon underveis i coachingforløpet.
  • Hele eller halve dagsmøter med intensiv coaching.
porn porn